Kompletný IT servis

Počítačová sieť založená na funkcii Client/Server, určená pre mále skupiny užívateľov, prevádzky a pod. Vytvoríme pre vás internú sieť s aplikáciou podľa vaších požiadaviek pre komunikáciu a prácu s dátami vo vašej firme. Bezpečnosť, rýchlosť a spoľahlivosť!

Zabezpečenie sieti

Počítačová sieť založená na funkcii Client/Server, určená pre mále skupiny užívateľov, prevádzky a pod. Vytvoríme pre vás internú sieť s aplikáciou podľa vaších požiadaviek pre komunikáciu a prácu s dátami vo vašej firme. Bezpečnosť, rýchlosť a spoľahlivosť!

Zabezpečenie dát

V oblasti počítačových serverov ponúkame dodávku serverov HP. Naša spoločnosť má široké skúsenosti so správou a udržbou serverov. Produkty obsahujú najvyspelejšie výrobky (procesory, základné dosky, sieťové komponenty).

Keďže je server obvykle kľúčovým prvkom funkcie rozsiahlejšej siete alebo aplikácie, používa sa pre neho výkonnejší a kvalitnejší hardvér. Práve preto sú naše servery vybavené vysokokvalitnými komponentmi od popredných svetových výrobcov.

Pomôžeme vám vybrať ten správny produkt pre vás. Poskytneme vám komplexné služby týkajúce sa serverov, ich správy a údržby.

Pri inštalácii serverov vždy postupujeme spôsobom, ktorý pre zákazníka znamená istotu, že nami dodaný server spolu s operačným systémom budú tvoriť spoľahlivý pilier informačného systému u zákazníka.

Intranet

Počítačová sieť založená na funkcii Client/Server, určená pre mále skupiny užívateľov, prevádzky a pod. Vytvoríme pre vás internú sieť s aplikáciou podľa vaších požiadaviek pre komunikáciu a prácu s dátami vo vašej firme. Bezpečnosť, rýchlosť a spoľahlivosť!

WIFI siete

Počítačová sieť založená na funkcii Client/Server, určená pre mále skupiny užívateľov, prevádzky a pod. Vytvoríme pre vás internú sieť s aplikáciou podľa vaších požiadaviek pre komunikáciu a prácu s dátami vo vašej firme. Bezpečnosť, rýchlosť a spoľahlivosť!

LAN siete

Prakticky od počiatku vzniku počítačov bolo potrebné riešiť ich vzájomné prepojenie do siete.

Hlavným dôvodom, pre ktorý sa siete zriaďujú býva výmena informácií medzi zamestnancami v rámci podniku, medzi podnikom a partnermi i medzi podnikom a zákazníkmi. Siete takto sprostredkúvajú získavanie, triedenie a sústreďovanie elektronických informácií, prevod papierových dokumentov do elektronickej podoby a ich spracovanie a prístup k veľkému množstvu aplikácií v rámci podniku.

Dnešná elektronická komunikácia sa neobmedzuje iba na prenos textových dokumentov, ale aj na prenos obrazových či zvukových informácií. Integrácia textových, obrazových aj zvukových prenosov umožňuje plné využívanie internetu ako komunikačnej technológie dnešnej doby na získavanie a šírenie informácií.