Hotline


Slovanet
Pripojenie do internetu,
lacnejšie telefonovanie.

Toshiba
Značkové notebooky.


Microsoft

Microsoft

PWD - Professional Web Design
Tvorba www stránok,
reklama a design.

 


Vitajte na naších stránkach


Základom činnosti našej spoločnosti sú komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky – predaj, servis počítačov a príslušenstva, inštalácie, správa informačných systémov, zabezpečenie firemných dát, robotické a satelitné systémy, projekty, poradenská a konzultačná činnosť. Ďalšou významnou oblasťou je INTERNET WIFI šírený bezdrôtovou technológiou.


Dôvody prečo byť na Internete.

1. KONTAKTY
2. SPRÍSTUPNENIE OBCHODNÝCH INFORMÁCII
3. ZVÝŠIŤ ZÁUJEM VEREJNOSTI
4. SLÚŽIŤ ZÁKAZNÍKOM
5. PREDÁVAŤ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU
6. BYŤ V KONTAKTE S OBCHODNÝMI ZÁSTUPCAMI
7. VYTVORIŤ 24-HODINOVÝ SERVIS
8. SPRÍSTUPNIŤ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


Naše komplexné riešenia a služby v oblasti IT využívajú nielen významné firmy, ale aj koncoví zákazníci, ktorým sa snažíme vždy vyhovieť k spokojnosti.
Zabezpečujeme pripojenie na medzinárodnú sieť Internet a dodávame výpočtovú techniku najkvalitnejších značiek spolu s komponentami pre množstvo domácností a firiem.


V čom sa líšime od konkurencie

Personálne jadro našej spoločnosti pozostáva z ľudí s bohatými skúsenosťami z tejto oblasti. Máme vybudované dlhoročné vzťahy s klientmi, ktorí sú s našimi službami dlhoročne spokojní. Služby, ktoré poskytujeme sa vyznačujú vysokou odbornosťou, profesionálnym vystupovaním a citlivým prístupom. Náš produkt sa od konkurenčného líši v spoľahlivosti a lojalite ku klientovi. U nás neexistuje odpoveď typu: „to sa nedá“ alebo „chyba nieje na našej strane“. Náš prístup je pružný a individuálny ku každému klientovi vzhľadom na jeho technické požiadavky a aj finančné možnosti.

Z praktických skúseností našich klientov sme nadobudli pocit, že konkurencia sa orientuje viac na kvantitu ako na kvalitu. U nich má okamžitý príjem prednosť pred dlhodobým. Našim cieľom je dlhodobá spokojnosť klientov. My vám nepredávame krabicu, ale IT riešenie, ktoré Vám prinesie hodnotu.


Charakteristika nášho cieľového zákazníka

Náš zvyčajný zákazník je právnická alebo fyzická osoba, malý podnik alebo mikropodnik a využíva na dosiahnutie zisku, alebo na zefektívnenie svojej práce výpočtovú alebo informačnú techniku. Nemá vlastné pracovné sily zamerané na údržbu a rozvoj výpočtovej a informačnej techniky. Vývoj a aplikácia výpočtovej techniky významne vplýva na efektivitu práce každej komerčnej prevádzky.